Ομάδα εργασίας με θέμα: Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό – στις εισφορές των Μηχανικών και η παραβίαση των αρχών του Συντάγματος

Ομάδα εργασίας με θέμα: Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό – στις εισφορές των Μηχανικών και η παραβίαση των αρχών του Συντάγματος.

Δείτε ολόκληρη την ομάδα εργασίας εδώ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους