ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ.

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ.

Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1740/15-04-2009 της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ από τους:
Γρηγοράκης Βαγγέλης (Αρχιτέκτονας Μηχανικός)
Καλογεράκης Μιχάλης (Πολιτικός Μηχανικός)
Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης)
Μπαρτολότσι Παύλος (Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης)
Μπράς Γιάννης (Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Διαχείρισης Έργων )
Παρασύρης Γιάννης (Μηχανικός Χωροταξίας- Πολεοδομίας)

Ηράκλειο 2010

 
Το πλήρες κείμενο της Ομάδας Εργασίας μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ακόλουθο
 
 
 

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους