8η Τακτική Συνεδρίαση Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την
14η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07.15μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο (Πρεβελάκη και Γρεβενών).

Στη συνεδρίαση αυτή, για την απαρτία, απαιτείται τα παρόντα μέλη της «Α» να είναι περισσότερα από τα απόντα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας

  2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.

  3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.

  4. Ενημέρωση για τη δράση και λειτουργία της Ν.Ε. Λασιθίου από τη Δ.Ε.

  5. Αντικατάσταση (εκλογή) παραιτηθέντος μέλους της Ν.Ε. Λασιθίου

  6. Ενημέρωση και παρουσίαση προγράμματος Δράσης ΜΕ: (α) ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, (β) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΓΚ/ΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ (γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  7. Μνημεία – Δημόσιος χώρος - Κοινωνία

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στη συνεδρίαση της παραπάνω ημερομηνίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 07.15μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των μελών της «Α» του Τμήματος.

 

Ειδικά προσκαλούμενοι:

(α) Για το 4ο Θέμα, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ν.Ε. Λασιθίου

(β) Για το 6ο Θέμα, οι Επιμελητές και τα Μέλη των αντίστοιχων Μόνιμων Επιτροπών