Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ Εκτύπωση
Συνάδελφοι,

δείτε Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος για την  Πέμπτη 16/09/2021  και ώρα 19.00 μ.μ.


Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ