Πρόσκληση Συνεδρίασης "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

δείτε για την ενημέρωσή σας την πρόσκληση σε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, που θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ