Κοινή επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του ΤΕΕ/ΤΔΚ: «Απόψεις ΤΕΕ για τον ΒΟΑΚ, τμήμα Χανιά – Ηράκλειο» Εκτύπωση
Συνάδελφοι,

δείτε κοινή επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του ΤΕΕ/ΤΔΚ με θέμα «Απόψεις ΤΕΕ για τον ΒΟΑΚ, τμήμα Χανιά – Ηράκλειο»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ