Προβλήματα σχετικά με τον καθορισμό της ζώνης παραλίας Εκτύπωση
Συνάδελφοι,

δείτε το υπ. Αρ. Πρωτ. 1188/5-8-2021 και θέμα “Προβλήματα σχετικά με τον καθορισμό της ζώνης παραλίας

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ