Προοπτικές Τοπικής Ανάπτυξης από τα νέα έργα ΑΠΕ στην Κρήτη Εκτύπωση

Συνάδελφοι,


δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 1152/30.7.2021 και θέμα:  «Προοπτικές Τοπικής Ανάπτυξης από τα νέα έργα ΑΠΕ στην Κρήτη»Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ