ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε. 22/07/2021 Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε για την ενημέρωσή σας την πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24.06.2021 και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ