Αίτημα για συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 1030/12.7.2021 και θέμα: «Αίτημα για συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ