Προτάσεις τροποποίησης Ν 4759 που αφορούν την εκτός σχεδίου δόμηση Εκτύπωση
Συνάδελφοι,

δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 977/05.07.2021 και θέμα : «Προτάσεις τροποποίησης Ν 4759 που αφορούν την εκτός σχεδίου δόμηση»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ