Αίτημα δημιουργίας επιδοτούμενου προγράμματος για ψηφιακή αναβάθμιση τεχνικών γραφείων Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

δείτε  έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 858_11-6-2021 και θέμα: «Αίτημα δημιουργίας επιδοτούμενου προγράμματος για ψηφιακή αναβάθμιση τεχνικών γραφείων»

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ