Αξιοποίηση των Δυτικών νεωρίων του Ηρακλείου Εκτύπωση
Συνάδελφοι,
 
δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 784_17-6-2021 και θέμα: «Αξιοποίηση των Δυτικών νεωρίων του Ηρακλείου»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ