Διευκρινήσεις σχετικά με τις μειωμένες οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών λόγω Covid και τις προθεσμίες πληρωμής τους Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

 

Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 834_9-6-2021 και θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τις μειωμένες οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών λόγω Covid και τις προθεσμίες πληρωμής τους»

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ