Υλικό σεμιναρίου "Χρήσεις Γής - Αρτιότητες Γηπέδων - Ισχύς οικοδιμικών αδειών" Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

 

Έχετε την δυνατότητα να κατεβάσετε το υλικό του σεμιναρίου "Χρήσεις Γής - Αρτιότητες Γηπέδων - Ισχύς οικοδιμικών αδειών".

Υπενθυμίζουμε οτι το σεμινάριο είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση, στα κανάλια του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο youtube και στο facebook

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ