Αίτημα για παράταση της προθεσμίας προανάρτησης του Κτηματολογίου Εκτύπωση
Συνάδελφοι,
 
δείτε έγγραφο του ΤΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 765/2.6.2021 και θέμα «Αίτημα για παράταση της προθεσμίας προανάρτησης του Κτηματολογίου στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ