Αίτημα Παράτασης Ενεργειακών Κατηγοριών σε Νέα Κτίρια Εκτύπωση
Συνάδελφοι,

δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 764/02.06.21 και θέμα: «Αίτημα Παράτασης Ενεργειακών Κατηγοριών σε Νέα Κτίρια»

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ