ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

 

δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο το Πεδίο Βολής Κρήτης:

 

1)Τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου

2)Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διαμόρφωσης χώρων

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ