ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ - ΤΕΕ/ΤΔΚ - ΟΕΕ/ΤΑΚ - ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ Εκτύπωση
Συνάδελφοι, δείτε κοινό Δελτίο Τύπου

Του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήματος Ανατολικής Κρήτης,

Του Τεχνικού Επιμελητηρίου  Ελλάδος/Τμήματος Δυτικής Κρήτης,

Του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης,

Του Οικονομικού Επιμελητηρίους Ελλάδος 15ο Περιφερειακό Τμήμα, Δυτικής Κρήτης,

Του Γεωτεχνικόυ  Επιμελητηρίου Ελλάδος/ Παράρτημα Κρήτης.

 

Ο Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ