Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ - Newsletter Α' Τετραμήνου 2021 Εκτύπωση
Συνάδελφοι, δείτε ενημέρωση της δράσης του Τμήματος μας για το Ά τετράμηνο του 2021.

 
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ