Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Εκτύπωση

Συνάδελφοι, δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 619  και θέμα

«Προτάσεις για το Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ»

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ