Σεμινάριο ΤΕΕ/ΤΑΚ Χρήσεις Γής - Αρτιότητες Γηπέδων - Ισχύς οικοδιμικών αδειών (νέα ημ/νία: Πέμπτη 05/06, 18:00) Εκτύπωση

 Seminar, speaker Ms Fragioudaki, 6 of May

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους

http://live.teetak.gr

Technical Chamber of Greece, dpt East Crete - YouTube

TEE/TAK | Facebook

 

Ο Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ