ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕ Εκτύπωση

Συνάδελφοι συνημμένα θα βρείτε τον απολογισμό δράσης της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ, από 09/5/2018 έως 25/10/2019

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕ