Δ.Τ. για εκδήλωση Νέων Μηχανικών Εκτύπωση

 
Δ.Τ. για εκδήλωση Νέων Μηχανικών 
 
Φωτογραφίες από την εκδήλωση