ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

 σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόσκληση για τη Συνεδρίαση ΔΕ του Τμήματος την Πέμπτη 11.04.19 και ώρα 19:30 στο  ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ