ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκτύπωση

 

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, εδώ