ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕΤΑΚ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ Εκτύπωση

Σας αποστέλλεται συνημμένα έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. οικ. 366/12.02.19 και θέμα  «Στήριξη από το ΤΕΕ/ΤΑΚ αιτήματος των κατοίκων της Κάσου για αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κρήτης – Κάσου»

 

 

Πρόεδρος ΔΕ

Ειρήνη Βρέντζου

Πολιτικός Μηχανικός