ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
 
Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη 11.02.2021 και ώρα 13:00 πμ μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τη μελέτη με τίτλο : «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για συνδρομή στο έργο της Π.Ε.Λασιθίου», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης/Π.Ε. Λασιθίου.
 
Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ
 
Ο Πρόεδρος
 
       Μιχαήλ Χωραφάς
     Πολιτικός  Μηχανικός ΑΠΘ