Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΔημόσιΩΝ Κλήρωσεων

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ


            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, την Τετάρτη  04.12.2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 10:00πμ-10:20πμ, τρεις (3)  δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά όργανα των παρακάτω επιτροπών διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων:

1) Έργο με τίτλο:  «Ασφαλτοστρώσεις Δ. Ηρακλείου» ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :10:00 πμ) ,

2) Έργο με τίτλο:  «Τσιμεντοστρώσεις Δ. Ηρακλείου» ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :10:10 πμ) ,

3) Έργο με τίτλο:  «Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δ. Ηρακλείου» ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :10:20 πμ).

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

 

Ειρήνη Βρέντζου