Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, την Τρίτη    26.11.2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 09:00μμ-09:20πμ, δύο δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά όργανα που αφορά στις επιτροπές διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για έργα της ΔΕΥΑΝ όπως παρακάτω:

1) «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης από Αμίαντο στον Δήμο Αγίου Νικολάου» ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:00 πμ) ,

2)« Ενίσχυση-Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Επάνω Μεραμβέλλου» ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:20 πμ) .

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Ειρήνη Βρέντζου