Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) σε γνωμοδοτικό όργανα που αφορά επιτροπές διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων για:

 

 

το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση του δικτύου διανομησ υδατοσ στους οικισμουσ κοκκινη χανι και βαθειανο καμπο του δημου χερσονησου».

 

Το υποέργο με τίτλο: «Αποχέτευση Αγίας Πελαγίας» της πράξης «Αποχέτευση Αγίας Πελαγίας Δ. Μαλεβιζίου».

 

Το υποέργο με τίτλο:  «Κατασκευή εξωτερικών δικτύων υφάλμυρου και πόσιμου νερού με συνοδά έργα Μονάδας Αφαλάτωσης» της πράξης «Μονάδα Αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου κρήτης Δυναμικότητας 3.000 Κ.Μ. πόσιμου νερού την ημέρα».

 

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Πέμπτη 02/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ.