Εκτύπωση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) σε γνωμοδοτικά όργανα που αφορούν επιτροπές διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για:

 

1.            Την επιστημονική υπηρεσία συμβούλου για τη σύνταξη business plan του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση Μαύρος Σπήλιος Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού της Π.Ε. Ηρακλείου» .

 

2.            Την επιστημονική υπηρεσία συμβούλου για την επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΧΥΤΥ Αμαρίου».

 

3.            Το έργο «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Αποχέτευσης σε Διάφορες Περιοχές της Πόλης του Ηρακλείου (Χρυσοπηγή, Περιοχή Παγκρητίου Σταδίου κλπ)» .

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τρίτη  12/09/2017 και ώρα 10:00 π.μ.