Δημόσια Κλήρωση 06.03.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ /ΤΑΚ Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης Δευτέρα, 06/03/2017
για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή της παρ.9, περίπτωση γ, του άρθρου 221 του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) σε Γνωμοδοτικά Όργανα που αφορούν:

(α) Επιτροπή Διαγωνισμού για τη Σύνταξη Στατικής & Η/Μ Μελέτης για το «Νέο Κτήριο Γραφείων της Περιφέρειας Κρήτης»

(β) Επιτροπή Διαγωνισμού για τη Σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης για το παραπάνω κτήριο.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ τη Δευτέρα 06/03/2017 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ιωάννης Χαρωνίτης