Ψηφισμα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. της 3ης Μαρτίου 2010 “Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και Νέο Αεροδρόμιο” PDF Εκτύπωση E-mail

 

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου 2010, μετά από πρόταση της ΠΑΣΚ-Σ, σχετικά με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και το Νέο Αεροδρόμιο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα παρακάτω :
Σύμφωνα με τις βασικές διαπιστώσεις μελέτης, που πραγματοποιήθηκε από τρία Επιμελητήρια της Κρήτης, οι κοινοτικές και κρατικές χρηματοδοτήσεις της περιόδου 1986-2006 παρότι άμβλυναν τα προβλήματα της παραγωγικής δομής και του περιβάλλοντος στην Κρήτη, δεν κατάφεραν, με τον τρόπο που αξιοποιήθηκαν, να καλύψουν το έλλειμμα σχεδιασμού και εκτέλεσης ζωτικών υποδομών. Ένα έλλειμμα το οποίο συνέβαλε στη μη ορθολογική κατανομή πόρων αλλά και σε στρεβλώσεις οι οποίες εντείνουν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Ένα έλλειμμα που αποτελεί τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον αναπτυξιακό ορίζοντα της Κρήτης.
Σε αυτό το έλλειμμα, πρέπει να μπει ένα τέλος τώρα, ιδιαίτερα για τις κρισιμότερες υποδομές διεθνούς εμβέλειας του νησιού, το Β.Ο.Α.Κ. και το διεθνές αεροδρόμιο. Είναι ζήτημα τιμής για όλους τους Κρητικούς, είναι χρέος της πολιτείας απέναντι στη δυναμικότερη περιφέρεια της, είναι χρέος δικό μας απέναντι στα παιδιά μας.
Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και ο διασυρμός της χώρας μας από τα κάθε λογής διεθνή κέντρα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα, είναι η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η απάντηση μας σε όσους θέλουν την Ελλάδα «φτωχό συγγενή» της Ευρώπης με μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα πατά γερά στους πυλώνες της περιφερειακής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)
Δεν αποτελεί πλέον απλώς μια παγκρήτια απαίτηση εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Σήμερα πλέον κοστίζει ανθρώπινες ζωές, κοστίζει απομόνωση και περιθωριοποίηση. Κανείς πλέον στην Κρήτη δεν αντέχει αυτό το κόστος και κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος χωρίς ένα σύγχρονο Β.Ο.Α.Κ..
Ο Β.Ο.Α.Κ. δεν μπορεί πλέον να τεμαχίζεται κατά Νομαρχία ΟΥΤΕ στο σχεδιασμό του, ΟΥΤΕ στις προδιαγραφές του, ΟΥΤΕ και στις προτεραιότητες υλοποίησης του. Δεν αποτελεί μια συρραφή-άθροιση εσωνομαρχιακών αναγκών και απαιτήσεων, όπως μέχρι σήμερα αντιμετωπίστηκε, αφορά την Κρήτη ως σύνολο, ως οντότητα. Υπερβαίνει τις τοπικές επιδιώξεις και οφείλει να γεφυρώνει τις διαφορές στοχεύοντας σε μια συνολική Κοινωνική, Διοικητική, Οικονομική και Αναπτυξιακή δυναμική και συνοχή από τα Φαλάσαρνα μέχρι τη Ζάκρο.
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εδώ και ένα χρόνο έχει καταθέσει σαφείς και ρεαλιστικές προτάσεις με τη χάραξη τεσσάρων αξόνων για την προοπτική περάτωσης του ΒΟΑΚ με ορίζοντα το 2015. Οι καθυστερήσεις και οι δυσμενείς συγκυρίες μεταθέτουν τον ορίζοντα όχι πέρα από το 2020.
1ος Άξονας.    Χρηματοδότηση των έργων που αντιστοιχούν σε όλες τις μελέτες που έχουν προκηρυχθεί και θα συνταχθούν για το Β.Ο.Α.Κ., δηλαδή γύρω στα 150 km, μέσω του ΕΣΠΑ ή ακόμη και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
2ος Άξονας.    Επιτάχυνση και συντόμευση των απαιτούμενων διαδικασιών περιβαλλοντικών, αρχαιολογικών και άλλων αδειοδοτήσεων οι οποίες συνήθως καθυστερούν υπερβολικά την έγκριση των μελετών. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πλημμελή αντιμετώπιση ή έκπτωση. Σημαίνει πάνω απ’ όλα αποτελεσματική διαχείριση, βούληση, πίστη και θέληση για την πρόοδο του τόπου.
3ος Άξονας.    Ενίσχυση των αντίστοιχων υπηρεσιών – φορέων υλοποίησης, τόσο των μελετών, όσο και των κατασκευών, με άμεση στελέχωση σε μόνιμο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Συμπληρωματικά η λύση των Α.Ε ειδικού σκοπού του Δημοσίου μπορεί να αποτελέσουν τον απαραίτητο μοχλό, με τη συνδρομή όλων μας και να είναι καλύτερο παράδειγμα από την Εγνατία Α.Ε. που θεωρείται τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς φορείς σαν μία από τις πετυχημένες πρακτικές για την υλοποίηση σύνθετων και σημαντικών τεχνικών υποδομών.
                    Η στελέχωση του φορέα υλοποίησης του Β.Ο.Α.Κ. να γίνει με αυστηρά τεχνοκρατικά κριτήρια, ώστε να επιτυγχάνεται ο ρόλος της, δηλαδή η οργάνωση, η ταχύτητα και η ευελιξία στην εκτέλεση των έργων.  
4ος Άξονας.    Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης διερεύνησης για τις δυνατότητες και τους τρόπους χρηματοδότησης έτσι ώστε ο Β.Ο.Α.Κ. να περατωθεί μέχρι το 2015 ή 2020.

ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Από τη νέα κυβέρνηση αναμένουμε άμεσες δράσεις, αλλά όχι προχειρότητες. Για όσους δεν το έχουν ακόμη καταλάβει, η συζήτηση αφορά την πύλη της Κρήτης στον κόσμο, αφορά στο δεύτερο αεροδρόμιο της χώρας σε διεθνείς πτήσεις. Δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη περιφερειακό αεροδρόμιο. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τέτοιας κλίμακας έργα οφείλουν να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού τόσο για την περιοχή που θα χωροθετηθεί και θα κατασκευαστεί, όσο και στην ευρύτερη περιοχή την οποία θα εξυπηρετεί και από την οποία θα εξυπηρετείται.
Το νέο αεροδρόμιο θα πρέπει να αποτελεί κομβικό σημείο για το δίκτυο των αερομεταφορών της χώρας με έμφαση στη διασύνδεση της Κρήτης με τα περιφερειακά αεροδρόμια των νησιών του Αιγαίου. Έτσι θα αμβλυνθεί η νησιωτική απομόνωση και θα προβληθεί η νησιωτικότητα της χώρας μας.
Η υπόθεση του αεροδρομίου δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη της, ούτε να πάρει το δρόμο της λήθης γιατί η Κρήτη έχει ανάγκη για ένα νέο διεθνές αεροδρόμιο και η χώρα μας οφείλει επιτέλους να επιδείξει μια νέα δυναμική στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Αυτό το αεροδρόμιο μπορεί να αποτελέσει ίσως το πρώτο μεγάλο αεροδρόμιο που θα ενσωματώνει στο σχεδιασμό του την περιβαλλοντική διάσταση και την αναπτυξιακή προοπτική στον μεγαλύτερο βαθμό. Η τεχνογνωσία υπάρχει, οι συνθήκες είναι ώριμες, απομένει η βούληση για τολμηρά βήματα από όλους μας.
Στο περιφερειακό έλλειμμα που ζούμε εδώ και δεκαετίες, οφείλει επιτέλους να μπει τέρμα. Η στήριξη της ανάπτυξης στην Κρήτη θα αποδώσει περισσότερο από όλα ως παράδειγμα ανάκαμψης και εξόδου από την κρίση. Ο Β.Ο.Α.Κ. και το νέο αεροδρόμιο συνιστούν ένα ρεαλιστικό και εφικτό στόχο. Σε αυτό το στόχο πρέπει να προσανατολιστεί η νέα κυβέρνηση. Αυτό το στόχο πρέπει να επιδιώξει η τοπική κοινωνία με την Αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς που την εκφράζουν.
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σε αυτή την παγκρήτια απαίτηση θα συμβάλει με όλες τις δυνάμεις του, όπως οφείλει, με γνώμονα το συμφέρον του τόπου μας και όπλο τη γνώση και την επιστήμη. Είναι καιρός, παρά το δυσμενές περιβάλλον, να αντιμετωπιστούν με επιθετικές στρατηγικές του μέλλοντος τα σημερινά προβλήματα. Είναι καιρός από την Κρήτη, να ξεκινήσει επιτέλους ένα όραμα να γίνεται πράξη. Είναι στο χέρι μας και δεν πρέπει η ευκαιρία να χαθεί αν θέλουμε να έχουν τα παιδιά μας και η Κρήτη το μέλλον που τους αξίζει.
Η δημοπράτηση του αεροδρομίου να γίνει άμεσα, διότι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά έργα της Ανατολικής Κρήτης.
 

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης