16 Μαΐου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 17.05.2023 και ώρα 12:00 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, […]
11 Μαΐου, 2023

Πολιτικός Μηχανικός

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. (www.exyppsamaras.gr) με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της […]
11 Μαΐου, 2023

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 2023-24

11 Μαΐου, 2023

Διαβίβαση απόψεων ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετ. με τη ΜΠΕ για το Νέο Αερολιμένα Καστελίου

11 Μαΐου, 2023

Προβλήματα διακίνησης αρχειακού υλικού Οικοδομικών Αδειών λόγω υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Δόμησης Ηρακλείου

9 Μαΐου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 10.05.2023 και ώρα 09:30 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, […]
4 Μαΐου, 2023

Επιστολή σχετική με την ασφάλεια σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου – ΚΥΑ172058/2016 (ΦΕΚ354Β’)

Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 611/3.5.2023 και θέμα: Αίτημα επανεξέτασης-αναθεώρησης της ΚΥΑ172058/2016 (ΦΕΚ354Β’) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα […]
4 Μαΐου, 2023

Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος […]