Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για τις νέες δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BUILD UP Skills REbooting the GReek national platform and UPdating the national roadmap LIFE21-CET-BUILDSKILLS-BUS-REGRoUP, στο οποίο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος, το ΤΕΕ θα διοργανώσει διαδικτυακή  ενημερωτική συνάντηση περιφερειακού χαρακτήρα την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 στις 13:30 μέσω zoom.

Το έργο επικεντρώνεται στις νέες δεξιότητες που απαιτούνται για τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κατασκευαστικού κλάδου, για την ενεργειακή μετάβαση, εστιάζοντας στα κτίρια nZEBs και την ενσωμάτωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. (περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες εδώ: http://www.cres.gr/cres/pages/projects/projects_EU/life_4.html)

Η ενημερωτική συνάντηση θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες μηχανικούς, εκπροσώπους σωματείων και ενώσεων τεχνιτών, καθώς και εκπροσώπους των Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών, να ενημερωθούν για τα τρέχοντα και μελλοντικά σχέδια της ΕΕ, να συζητήσουν τις ανάγκες σε δεξιότητες για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής προσόντων για το κλάδο των κατασκευών.

Η ευρεία συμμετοχή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς διασφαλίζει την ευρεία εκπροσώπηση ενδιαφερομένων μερών και προσφέρει πολυποίκιλες απόψεις για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή πραγμάτωση της ενεργειακής μετάβασης στον κτιριακό τομέα.

**Στοιχεία σύνδεσης Zoom**

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/98647039606?pwd=UWljL2NnWjBsd290dXltN3NXRk1hdz09

Meeting ID:        98647039606

Passcode:            061068

 

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα έχει διάρκεια περίπου 1,5 ώρα, με την παρουσία 2-3 ομιλητών από την ομάδα του έργου.

Δείτε το Πρόγραμμα της διαδικτυακής εκδήλωσης:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ