Χημικός Μηχανικός ζητά συνεργασία

Χημικός Μηχανικός με ελεύθερο πτυχίο ΜΕΚ Γ’ τάξης “ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” και Α’ τάξης σε “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙKΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ” διαθέσιμο για στελέχωση εταιρείας. Τηλ.

6972017319