ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΠΟΘΑ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, κατόπιν απόφασης της ΔΕ την 16/11/2023 προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του στα ΣΥΠΟΘΑ Α και Β της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου – Λασιθίου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς – μέλη του, με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη – πολεοδόμου μηχανικού που διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση και ένα σύντομο βιογραφικό, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Τμήματος (οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ.: 2810-342520, 2810-341455, e-mail:teetak@tee.gr) μέχρι 31/12/2023.

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ