ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να προτείνει Εκπροσώπους ώστε να στελεχωθούν τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καλεί τους ενδιαφερόμενους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς – μέλη του για την συμμετοχή τους σε αυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί πρέπει να διαθέτουν δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία ή να πληρούν δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) οκταετή εμπειρία, β) διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, γ) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, δ) κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ.6 του άρθρου 39 του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/05) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ.2 του άρθου 2 του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/05).

Επισημαίνεται ότι η θητεία των Σ.Α. είναι διετής και οι συνάδελφοι που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στα Σ.Α. , υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ».

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την παρακάτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό στα γραφεία του Τμήματος οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ.2810-342520, 2810341455 ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: teetak@tee.gr μέχρι την 08/12/2023.