Πολιτικός  μηχανικός

Ζητείται  Πολιτικός  μηχανικός,  με  αποδεδειγμένες   γνώσεις  στην «Ασφάλεια  &  υγεία  στην  εργασία» στα Τεχνικά  Έργα,  για  έργο  στην  περιοχή  του  Αγ. Νικολάου.  Full time  απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικού  στο  emaildntagkas22@gmail.com

Πληροφορίες: 6978844091