Πολιτικός  ή  Μηχανολόγος  μηχανικός

Ζητείται Πολιτικός  ή  Μηχανολόγος  μηχανικός,  με  σχετικές  γνώσεις  «Ασφάλειας &  υγείας  στην  εργασία» στα Τεχνικά Έργα,  για  έργο  στην  περιοχή  του  Ηρακλείου,  2  ημέρες  την  εβδομάδα. Θα  υπάρχει  απομακρυσμένη  τεχνική  υποστήριξη.

Αποστολή βιογραφικού  στο  emaildntagkas.rms@gmail.com

Πληροφορίες: 6978844091