Ενημέρωση για τις δράσεις χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στις γειτονιές της πόλης μας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον των πολιτών του Ηρακλείου, σας προωθούμε τη παρακάτω δράση “Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων στις γειτονίες της Πόλης μας” του Δήμου.

Προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος Ηρακλείου να διαθέσει δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ τους οικιακούς κάδους 10lt, παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω link :

 https://docs.google.com/forms/d/19s99xh_XnLxoEbfKDDu4J_0pzre8qT2c8uEZGd6XMFQ/edit

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ