Αρχιτέκτονας

Ζητείται αρχιτέκτονας από τεχνικό γραφείο με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και γνώση ΝΟΚ. Απαραίτητη η γνώση autocad.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. 6932/430020

Ώρες επικοινωνίας: 9:00-14:30

Αποστολή βιογραφικών: info@fasoulakis.gr