Χωροτάκτη, Πολεοδόμο Μηχ/κό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος

Τεχνικό γραφείο με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης αναζητά Χωροτάκτη, Πολεοδόμο Μηχ/κό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος για μόνιμη συνεργασία.
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα συμμετέχει στην ομάδα εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και στον σχεδιασμό χαρτών με χρήση κατάλληλου λογισμικού.
Εμπειρία σε προετοιμασία φακέλων προσφορών για προκηρύξεις μελετών Δημοσίου θα εκτιμηθεί.
Απαραίτητα προσόντα:
1) Εμπειρία σε εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
2) Ικανότητα σωστής διαχείρισης χρόνου.
3) Πολύ καλή γνώση χρήσης Η.Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft Office και γνώση προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
4) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).

Βιογραφικά θα αποσταλούν στο E – mail: Johnparasiris@gmail.com
Επιπλέον πληροφορίες: +30 6972000405 Παρασύρης Ιωάννης”