Πρόσκληση συμμετοχής / training school με θέμα “sustainable packaging and circular economy” στο ΤΕΕ/ΤΑΚ (προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής)

To TEE/TAK σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο CIRCUL-A-BILITY (CA19124), το European Cooperation in Science and Technology και το 4th Symposium on Circular Economy and Sustainability, διοργανώνουν training school με θέμα “SUSTAINABLE PACKAGING AND CIRCULAR ECONOMY” στις 22-24 Ιουνίου 2023.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ καλεί τα μέλη του που έχουν άμεσο ερευνητικό ή και επαγγελματικό ενδιαφέρον να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο teetak@tee.gr συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα αγγλικά έως 3 σελίδων, και επιστολή που να εξηγούν το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο αντικείμενο επίσης στα αγγλικά έως και 2/6/2023.

Μετά την λήξη της προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις από την Επιστημονική – Οργανωτική επιτροπή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η συμμετοχή θα πρέπει να είναι ανελλιπής σύμφωνα με το πρόγραμμα, και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή την 23η και 24η Ιουνίου.

Η γλώσσα διεξαγωγής είναι η Αγγλική.

Σχετικοί σύνδεσμοι :

https://projects.au.dk/circul-a-bility/activities/circul-a-bility-training-s/training-school-2023

https://projects.au.dk/circul-a-bility/activities/circul-a-bility-training-s/training-school-2023/program

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ,

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ταβερναράκης

Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.