Πολιτικός Μηχανικός

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. (www.exyppsamaras.gr) με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση ως Συντονιστής Ασφαλείας & Υγείας / Τεχνικός Ασφαλείας σε κατασκευαστικό έργο στην περιοχή του Λασιθίου.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 • την επίβλεψη εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας & υγείας στο πεδίο του έργου
 • την επί τόπου επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς ασφάλειας & υγείας της εργασίας και την αναφορά οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων ασφάλειας & υγείας
 • την πρόταση μέτρων και λύσεων σε θέματα ασφάλειας & υγείας και την παρακολούθηση εφαρμογής και λήψεως αυτών
 • την επίβλεψη εφαρμογής και ορθής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας
 • τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφάλειας & υγείας
 • τη συμμετοχή στα safety meetings

Προσόντα:

 • Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα
 • Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στους ανωτέρω τομείς
 • Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 • Να είναι κάτοχοι ΙΧ
 • Η οργανωτικότητα, η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
 • Να έχουν συμπληρωθεί κατ’ ελάχιστο 2 έτη από την κτήση πτυχίου για ΑΕΙ και αντίστοιχα 5 έτη για πτυχιούχους ΤΕΙ.

Παροχές:

 • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Συνεχής υποστήριξη από το τμήμα τεχνικών έργων της εταιρείας

Αποστολή βιογραφικών: secretariat@exyppsamaras.gr, κωδ. θέσης ΤΑ-062