Ενημερωτική Συζήτηση του ΤΕΕΤΑΚ, με θέμα “Μελέτες Πυρασφάλειας”

Εκτός της παρακολούθησης με φυσική παρουσία, μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωσή μας στα κανάλια του ΤΕΕ/ΤΑΚ:

http://live.teetak.gr/

https://cloud.teetak.gr/youtube

https://cloud.teetak.gr/facebook

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ο Πρόεδρος,

Γιώργος Ταβερναράκης