Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός

Zητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός, ως εξωτερικός συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο στο Ηράκλειο.

Κάποιες από τις αρμοδιότητες εργασίας :

Σύνταξη σχεδίων και εργασίες πεδίου (αποτύπωση).

Eπικοινωνία: (6944) 19.33.44