Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Re-plan City life


Εκτός της παρακολούθησης με φυσική παρουσία, μπορείτε να συμμετέχετε διαδικτυακά με έγγραφη στο

https://cloud.teetak.gr/replancitylife

Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωσή μας στα κανάλια του ΤΕΕ/ΤΑΚ :

http://live.teetak.gr/

https://cloud.teetak.gr/youtube

https://cloud.teetak.gr/facebook

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ο Πρόεδρος,

Γιώργος Ταβερναράκης