ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ACE-Hellas A.E. (www.ace-hellas.com), εταιρία πληροφορικής με ολοκληρωμένες λύσεις για μηχανικούς, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της έναν Πολιτικό Μηχανικό.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού
 • Γνώση για τη χρήση και λειτουργία στατικών προγραμμάτων
 • Ιδιαιτέρως η γνώση για τη χρήση του στατικού προγράμματος SCADA Pro θα θεωρηθεί σημαντική
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί αναλόγως
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, Microsoft Οffice
 • Γνώση χρήσης AutoCAD

Η εταιρία προσφέρει:

 • Αποδοχές ανάλογες με τα προσόντα και την εμπειρία
 • Πολύ καλές συνθήκες εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Οργανωμένο και δυναμικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: marcom@ace-hellas.com, σημειώνοντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης ΠΟΛ2023.